• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Over ons

Het stukje grond waar wij onze asperges verbouwen, is een voormalig buitendijks stuk. Eeuwenlang trachten de Blokzijler boeren er bij hoogzomer, hun pinken te weiden of een snee gras te winnen, doch elke keer, bij hoogwater nam de Zuyderzee het weer met hetzelfde gemak terug. In tegenstelling tot de andere polders in Flevoland heeft onze Noordoostpolder geen randmeer. Zodoende loopt dit buitendijkse land nu naadloos over in het nieuwe polderland. In 1936 is men begonnen de dijk van Lemmer naar Kadoelen via Urk aan te leggen. In 1942 viel de polder droog en in 1943 werden de eerste 100 cultuurboerderijen bebouwd van waaruit de polder in cultuur werd gebracht.

Pake Michiel kwam in ’42 als pionier naar de polder en hij was later één van de eerste 100 gelukkigen die in 1947, bij de eerste uitgifte, een boerderij kreeg toegewezen. Hij noemde zijn nieuwe boerderij de ‘Titus Brandsma Hoeve’. Het was een gemengd bedrijf met 22ha met zandgrond. In de vijftiger jaren, echter , hebben de domeinen 2/3 deel van de kavel gediepploegd zodat deze bonte kavel nu zand, zavel en kleigrond heeft. In de zeventiger jaren kreeg pake de gelegenheid om het betreffende stukje buitendijksland (3 ha) te kopen. De grondsoort van het perceel is humusrijk blokzijlerzand. Het fijnste zand ter wereld, zodat het ook in droge tijden, via capulaire opstijging niet uitdroogt. Uitermate geschikt voor asperges.

In 1981 heeft heit Simon, de tweede generatie, de boerderij overgenomen. In 1988 is hij omgeschakeld ‘naar biologisch’. Hoewel het gemengde karakter bleef werden er door Simon geen koeien meer gemolken maar werd een klein koppel vleesvee gehouden dat via huisverkoop werd verkocht. Daarnaast werd er bloemkool en aardappel verbouwd en sinds 2008 op het voormalig buitendijkse zuiderzeeperceel: asperges.

Nu heeft de derde generatie, Titus, de volledige omschakeling gemaakt naar de biologische groenteteelt. De boerderij levert jaarrond een verscheidenheid aan gewassen onder de naam Zuyderzee Groente  waarin de asperges de hoofdrol hebben. De asperges worden onder andere op de boerderij verkocht in de kraam op het erf en in de Zuyderzee Boerderijwinkel.